top of page

Safely | Yol Güvenliği Analiz Platformu

Yol güvenliğinde büyük veriye dayalı karar destek sistemi
safety-cover-eng.png
kavşak.jpeg

Yol güvenliğinde doğruluğu yüksek, harita tabanlı analizler

Kazaya dayalı verileri doğruluğu yüksek analizlere dönüştürerek yol güvenliğini artıracak kararların veriye dayalı, etkili bir yöntemle alınabilmesini sağlayan karar destek mekanizması

safety-accident-tr.png
Merkezi büyük veri analiz platform

Geçmiş kaza verileri, trafik özellikleri, hava koşulları, altyapı ve tüm yol kullanıcıları gibi farklı kaynaklardan gelen verilerin tek bir merkezde entegrasyonu ve analizi ile karar vericiler için bütünleşik bir karar destek mekanizması

Kaza yoğunluğu yüksek bölgeler

Isı haritası analizi ile kaza yoğunluğu yüksek bölgelerin hızlı tespiti ve yoğunluğun yüksek olduğu bölgelere dair bilgi edinme

safety-heat.png
safety-analysis-tr.png
Karşılaştırmalı ve dinamik analizler

Yol güvenliğine yönelik yatırımların ve iyileştirmelerin etkisinin karşılaştırmalı analizlerle ölçülmesi, raporlanması ve stratejik planlamalarda kullanılmak üzere içgörülerin sağlanması

4935872.jpg

Yol güvenliği analizleri size ne sağlar?

 
 
centeralplatform.png

Yol güvenliğinde merkezi platform

data.png

Verilerin kalitesinin ve kullanılabilirliğinin arttırılmasıyla doğruluğu yüksek ve güvenilir bilgi

detect.png

Büyük veriye dayalı analizlerle yol güvenliğinde daha etkili kararların alınması

Yenilikçi çözümlerle mobilitede birlikte nasıl fark yaratacağımızı konuşalım

bottom of page