top of page

Mapalyse | CBS Tabanlı Anket Uygulaması

Mobilite anketleri aracılığıyla çok-modlu ve modlar arası mobilite davranışlarının analizi ve etkin yönetimi için harita tabanlı analizler sunan hareketlilik analiz uygulaması
mapalyse-main.png

İhtiyaca göre klasik veya harita tabanlı anketler

Sahip olduğu gelişmiş soru tipleri ile hem harita tabanlı hem de metin tabanlı sorularla anket oluşturma imkanı

kavşak.jpeg

Hareketlilik davranışlarını analiz etmenin kolay ve etkileşimli yolu

Multimodal ve intermodal mobilite davranışlarını analiz etmek ve etkili bir şekilde yönetmek için harita tabanlı analitik sağlayan etkileşimli bir mobilite anket uygulamasıdır.

mapalyse-analiz.png
Mobilite davranış analizi ve yönetimi

Ulaşım modunu seçerek harita üzerinde rota çizme imkanı sağlar. Toplanan verileri haritalar bazında görselleştirir ve farklı grafik türleri ile detaylı analiz sağlar.

Tehlikeli noktaların belirlenmesi

Güzergâhlar üzerinde trafik güvenliğini tehdit edecek tehlikeli noktaların konumlarının ve hareketlilik davranışlarına etkilerinin incelenmesi

mapalyse-tehlikeli nokta.png
mapalyse-yerleşke-seçim.png
Erişilebilir konum ve bina bölgelerinin planlanması

Yeni yapılacak yapıların planlaması, vatandaş katılımı ile istenilen harita altlığı kullanılarak yapılabilir

mapalyse-yerleşke-seçim.png
Erişilebilir konum ve bina bölgelerinin planlanması

Yeni yapılacak yapıların planlaması, vatandaş katılımı ile istenilen harita altlığı kullanılarak yapılabilir

Kullanım Senaryoları

4935872.jpg

Mapalyse size ne sağlar?

 
 
centeralplatform.png

Harita tabanlı anket yapma imkanı ile mobilite davranışlarının analizi

data.png

Birçok soru tipinde hem harita tabanlı hem de haritasız anket yapabilme imkanı

detect.png

Hareketlilik analizi, hane halkı araştırması, lokasyon tespiti veya servis rotalarının düzenlenmesi gibi projelerin planlanması

Yenilikçi çözümlerle mobilitede birlikte nasıl fark yaratacağımızı konuşalım

bottom of page