top of page
mobility_website.gif

Herkes için Değer Üreten Akıllı Ulaşım ve Mobilite Çözümleri

Dünyanın her yerinde akıllı ulaşım, trafik güvenliği ve mobilite için yenilikçi gücümüzü kullanıyoruz.

Map-data-01.jpg

Mobilitede fark yaratmak için birlikte adım atmaya hazır mısınız? 

Yenilikçi, esnek, kapsamlı ve etkili mobilite yönetim ve analitik çözümleri ile daha yaşanabilir şehirler için birlikte harekete geçebiliriz.

Araç, toplu taşıma ve ulaşım gibi farklı mobilite veri giriş kaynaklarını kullanarak geleceğe yönelik planlar için operasyonel, taktik ve stratejik seviyelerde (seyahat talep analizi, çıkış-varış noktası analizi, tıkanıklık endeksi, kuyruk dinamikleri, trafik akışı vb.) multimodal mobilite içgörüleri sağlıyoruz. konum tabanlı hizmetler.

Analysis-2.png

Araç, toplu taşıma ve konum tabanlı servisler gibi mobiliteye dair farklı veri kaynaklarını kullanarak operasyonel, taktiksel ve stratejik seviyelerde (seyahat talep analizi, başlangıç-varış noktası analizi, tıkanıklık endeksi vb.) çok-modlu mobilite analizleri oluşturma

Çok-modlu Mobilite Analizleri

Kaza türü, konum, yol kullanıcıları, altyapı, hava durumu vb. gibi kazayla ilgili verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek (yol güvenliği sıralaması, etkin nokta analizi, trafik verileriyle ilişkiler vb.) daha doğru veri tabanlı kararlar alınmasına olanak sağlanır.

road safety.png

 Kaza türü, konum, yol kullanıcıları, altyapı, hava durumu vb. kazayla ilgili verileri aksiyon alınabilir anlamlı bilgilere dönüştürerek (yol güvenliği sıralaması, etkin nokta analizi, trafik verileriyle ilişkiler vb.) veriye dayalı daha doğru kararların alınmasına olanak sağlanır.

Yol Güvenliği Analizleri

Yol kenarı sensörleri, yolcu verileri, yol kapanışları vb. farklı veri girişleri kullanılarak dinamik kavşak yönetimi gibi kapsamlı çözümlerle daha etkin, gerçek zamanlı trafik yönetimi sağlanır,

entegre koridor yönetimi, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu ve trafik tahmini vb.

traffic management.png

Yol kenarı sensörleri, yolcu verileri, yol kapama vb. farklı veri kaynakları kullanılarak üretilen dinamik kavşak yönetimi, gerçek zamanlı trafik yoğunluğu, trafik tahmini vb. kapsamlı çözümler ile daha etkin, gerçek zamanlı trafik yönetimi sağlama

Dinamik Trafik Yönetimi
cermoni-tr.png
Cermoni

Akıllı kart verilerini kullanarak şehrin seyahat talep ve davranışlarını makro, mezo ve mikro seviyede anlamaya yönelik bilgiler sağlayan büyük veri tabanlı, merkezi toplu taşıma karar destek sistemi

Yol Güvenliği Analiz Platformu

Kazayla ilgili verileri doğruluğu yüksek analizlere dönüştürerek karar vericilerin yol güvenliğiyle ilgili sorunları tespit etmesine ve kararları veriye dayalı olarak almasına yardımcı olan büyük veri analiz sistemi

Safety-cover-tr.png
pintask-main1.png
Pintask

Saha çalışmalarının koordinasyonunun, planlamalarının ve takibinin yapılabildiği, sahip olunan envanterlerin stoktan sahaya kadar tüm süreçlerinin yönetilebildiği, harita tabanlı iş takip ve envanter yönetimi uygulaması

Metis

Farklı veri kaynaklarından hareketliliğe dair verileri toplayan ve bunları anlamlı bilgilere dönüştüren, IoT tabanlı, birlikte çalışabilir merkezi trafik yönetim ve analiz platformu

metis-tr.png
bottom of page