top of page

Saha Çalışmalarında CBS Tabanlı Veri Toplama

  •  Saha çalışması yürüterek mekâna/araziye dair veri toplama gereksinimi duyan mimar, mühendis gruplar, kamu personelleri ve araştırmacılar için sahada kolaylıkla konum bazlı veri toplama imkanı sunar.
     

  •  Sahada anket çalışması yapan sivil toplum ve insani yardım sunan kuruluşlarına, araştırmacılara konum bazlı veri toplama ve analiz imkanı sağlar.

bottom of page