top of page
4935872.jpg

Akıllı Ulaşım Çözümlerimiz

Akıllı ulaşım sektöründe “her koşulda yaratma ve değer katma” ilkelerini benimseyerek, insanların hayatına dokunan, yaşamı kolaylaştıran ve iyileştiren yalın, fayda odaklı çözümler üretiyoruz.

metis-tr.png
Metis

Farklı veri kaynaklarından hareketliliğe dair verileri toplayan ve bunları anlamlı bilgilere dönüştüren, IoT tabanlı, birlikte çalışabilir merkezi trafik yönetim ve analiz platformu

Cermoni

Akıllı kart verilerini kullanarak şehrin seyahat talep ve davranışlarını makro, mezo ve mikro seviyede anlamaya yönelik bilgiler sağlayan büyük veri tabanlı, merkezi toplu taşıma karar destek sistemi

cermoni-tr.png
Safety-cover-tr.png
Yol Güvenliği Analiz Platformu

Kazayla ilgili verileri doğruluğu yüksek analizlere dönüştürerek karar vericilerin yol güvenliğiyle ilgili sorunları tespit etmesine ve kararları veriye dayalı olarak almasına yardımcı olan büyük veri analiz sistemi

Pintask

Saha çalışmalarının koordinasyonunun, planlamalarının ve takibinin yapılabildiği, sahip olunan envanterlerin stoktan sahaya kadar tüm süreçlerinin yönetilebildiği, harita tabanlı iş takip ve envanter yönetimi uygulaması

pintask-main1.png

Yenilikçi çözümlerle mobilitede birlikte nasıl fark yaratacağımızı konuşalım

bottom of page