NELER SUNUYORUZ ?


Bütünleşik ve Birlikte Çalışabilir Trafik Yönetimi


 • Akıllı ulaşım sistemleri omurga yazılımlarımız, trafik yönetiminden sorumlu farklı birimlerin tek bir platform üzerinden koordineli çalışmasını sağlamaktadır

 • Trafik ağının farklı ögelerinin, tek bir platform üzerinden ve eş zamanlı olarak yönetilmesi, trafik yönetiminden sorumlu kamu kurumlarının ve personelinin operasyonel verimliliğini arttırarak, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır. • Hareketliliğin (Mobilitenin) Arttırılması


 • Trafik yönetimi yazılımlarımız, ulaşım ağındaki trafik sıkışıklığının ve seyahat süresinin azaltılmasını sağlayarak, ulaşım ağının kullanıcılarının mobilitesinin arttırılmasına katkı sunmaktadır.

 • Böylelikle gelecekteki artan araç sayısının, ulaşımı kitlemesini engellemeyecek şekilde hazır bir zemin oluşturması hedeflenmiştir.

 • Düşük Karbon Salınımı

  Daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre


 • Ulaşım yönetimi çözümlerimiz, ulaşımdan kaynaklı karbon emisyonu salınımlarını azaltarak, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre sunmaktadır.

 • Bekleme sürelerindeki iyileştirmelerden dolayı, karbon salınımının azalması ile hava kirliliğinin azalmasında büyük bir rol oynamaktadır.


 • Etkin ve Dinamik Ulaşım Planlaması


 • Akıllı ulaşım sistemleri omurga yazılımlarımız, trafik ağındaki her kaynaktan alınan verileri tümleştirip ve anlık olarak analiz ederek, şehir yönetimlerinin daha etkili ve dinamik bir ulaşım planlaması yapmasını sağlamaktadır.

 • Verimli ve Koordineli İş Süreçleri


 • Merkezi trafik yönetimi yazılımlarımız, trafik yönetiminden sorumlu kamu kurumlarının, iş süreçlerinin koordineli ve anlık olarak yönetilmesini mümkün kılarak, operasyonel verimliliği arttırmakta, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamaktadır.

 • Yakıt Tüketiminin Düşürülmesi


 • Trafik yönetimi yazılımlarımız, trafikteki bekleme ve gecikme sürelerini düşürerek, ulaşım ağındaki kullanıcıların yakıt tüketiminin düşürülmesini sağlamaktadır.

 • Hızlı ve Etkili Olay Yönetimi


 • Her saniye değişen trafik durumundaki beklenmeyen olayları tespit ederek, trafik yönetiminden sorumlu karar vericilere, eylem planları sunarak, hızlı ve etkili müdahale imkanı sunmaktadır. • Kapsamlı Trafik Analizi ve Raporlaması


 • Akıllı ulaşım sistemleri yönetimi çözümlerimiz, 750,000 üzeri araçtan alınan GPS verisi ve binlerce kamera, bluetooth vb. sensörden elde edilen günlük 2 milyar veriyi analiz ederek aksiyon alınabilecek trafik bilgisine dönüştürüp, sezgisel ve basit bir kullanıcı arayüzü ile göstermektedir.
 • Analizlerimiz, ulaşım ağı yöneticilerinin, trafik yönetimi kabiliyetini arttırarak ve ulaşım planlaması için gerekli bilgileri sunarak, ulaşım ağının durumuna dair daha iyi bir kavrayış ve öngörüyü mümkün kılmaktadır.