NEYİ ÖNEMSİYORUZ ?


Bulunurluk


 • Merkezi yazılımlarımız, 99.99% bulunurluluğa sahiptir. Yazılım izleme araçları, sistemdeki kullanım ve talep artışını tespit ederek otomatik ölçeklenebilmekte ve muhtemel başarısızlığı öngörebilmektedir.

 • Ölçeklenebilirlik


 • Akıllı ulaşım sistemleri alanında geliştirilen omurga yazılımlarımız, kesintisiz bir biçimde ölçeklenebilmektedir. Mevcut kullanıcı ve bilgi akışında artış talebi olduğunda veri tabanları kümelenmekte ve taleplerin eşit olarak dağıtılabilmesi için dinamik yük dengelenmesi yapılmaktadır.

 • Birlikte Çalışabilirlik


 • Trafik yönetim yazılımlarımızın bütün modülleri entegre çalışabilmektedir. Yazılımlarımızdaki modüller olay yöneticisi tarafından sistemde bir arada tutulmakta, kendi verilerini paylaşabilmekte ve alınan verilere göre eylemler yürütebilmektedir.

 • Olay yöneticisi, uygulamalar tarafından gerçekleştirilen eylemleri yönetmekten ve izlemekten sorumludur.

 • Uyarlanabilirlik


 • Merkezi yazılımlarımıza, halihazırdaki sistemi bozmadan yeni uygulamalar ve bileşenler kolayca eklenebilmektedir.
 • Yazılımlar, yeni eklenen uygulamalar ve bileşenler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek yeni eylemler hakkında, etkinlik yöneticisini bilgilendirmekte ve sistemdeki mevcut uygulamaların kullanıcılarına erişim izni vermektedir.

 • Güvenlik


 • Trafik yönetimi yazılımlarımız, mevcut uygulamalarının hassas verilerini güvence altına almak için cihaz düzeyinde şifreleme ve Taşıma Katmanı Güvenliği (Transport Layer Security-TLS) protokolleri ile desteklenmektedir.
 • Taşıma Katmanı Güvenliği veri aktarımı yapılmadan önce sunucu ile istemci arasındaki güvenliği oluşturmaktadır. • Açık API


 • Akıllı ulaşım sistemleri alanında geliştirilen omurga yazılımlarımızın metotları dışarıya açıktır. Sistem ara birimine erişmek isteyen geliştiriciler, yayınlanan API bilgilerini kullanabilmekte ve sistem yeni cihazlar/uygulamalar ile entegre olabilmektedir.

 • Basit ve Sezgisel Kullanıcı Arayüzü


 • Trafik yönetim yazılımlarımızda sistem ve kullanıcı arasındaki iletişim sezgisel kullanıcı arayüzü yardımı ile açık ve hızlı bir biçimde kurulabilmektetir. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, trafik veri ve raporlarına rahatlıkla ulaşabilmektedir.