top of page
  • Yazarın fotoğrafıParabol

Toplu Taşıma Metriklerinin Zaman-Mekânsal Değerlendirmesinin Önemi

The European Transport Conference 2020


Amaç ve Kapsam: Toplu taşıma (TT), sürdürülebilir taşımacılığın gerekli ancak çok zorlayıcı bir bileşenidir çünkü TT operasyonları çok maliyetli (ve genellikle sübvanse edilmiştir) ve geleneksel olarak arazi kullanımı ve seyahat talebi tahminlerine göre planlanmıştır. Akıllı Kart verileri, TT hizmetlerinin performansına ilişkin içgörüleri ortaya çıkarmak için büyük bir potansiyele sahiptir; ancak, TT özelliklerini değerlendirmek ve tasvir etmek için verimli analiz ve görselleştirme araçlarına ve uygun ölçütlerin seçilmesine ihtiyaç duyar. Bu çalışma, bazı seçilmiş ölçümleri kullanan toplam değerlerin aksine TT talep özelliklerinin mekansal-zamansal değerlendirmesinin önemini tasvir etmeye odaklanmaktadır. Sayısal sonuçlar, Türkiye'nin Konya metropolünden alınan Akıllı Kart verileri kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma, bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) ortamında toplam yolculuklar , transfer seyahatler ve indirimli yolculukların seçilen yolcu metrikleri için toplu ve saatlik olarak ayrıştırılmış verilerin değerlendirilmesini içerir.


45 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page