top of page

SUMP (Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı)

AB destekli İzmir Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında Mapalyse üzerinden yol kenarı ve hane halkı anketleri yapılarak veri toplanmış, şehir içi ve şehir dışı hareketliliğin analizleri yapılmıştır.

bottom of page